do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Adam Barembruch

O mnie
Aktualności
Publikacje
 


 

Dr Adam Barembruch jest od roku 2000 pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorem kilkunastu publikacji, poruszających tematykę związaną z doradztwem finansowym i zarządzaniem finansami osobistymi.
W roku akademickim 2015/16 był pełnomocnikiem dziekana ds organizacji debat oksfordzkich.

Prywatnie interesuje się fotografią i sportem.
Więcej tutaj
 
 Uchwała Rady Wydziału UG

2009 Nagroda Rektora UG stopnia III za rozprawę doktorską:

Warunki i perspektywy rozwoju działalności pośredników kredytowych w Polsce

Konkurs „Nauczyciel Roku” im. dr. Jerzego Kozubskiego,  jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Radę Samorządu Styudentów Wydziału Zarządzania od roku akedmickiego 2010/2011

W ramach głosowania studenci oceniają wykładowców w 3 kategoriach:

  • sprawiedliwość
  • forma prowadzenia zajęć
  • umiejętność przekazywania wiedzy

2010/11 -  I miejsce

2013/14  - III miejsce

2014/15 - II miejsce

 

 

Nagroda „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza jest przyznawana na Uniwersytecie Gdańskim każdego roku za szczególne osiągnięcia dydaktyczne trzem nauczycielom akademickim UG.
Nauczycieli zgłaszają do nagrody dziekani wydziałów w porozumieniu z wydziałowymi radami samorządu studentów.
Wnioski rozpatruje powołana specjalnie Komisja Konkursowa złożona ze studentów i  nauczycieli akademickich.
Patronem nagrody jest Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) wybitny gdański pedagog i uczony, zasłużony dla zachowania polskości Pomorza, lektor języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim.
 

Wręczenie nagród odbywa  się tradycyjnie 20 marca każdego roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu UG z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagroda Mrongowiusza

Foto

Eurostudent

Debata oksfrodzka "Nalezy pomóc frankowiczom"

Wydział Zarządzania UG : Wydział Ekonomiczny UG - 01.10.2015

 

 

 

 


Fotogaleria z debaty

Dziennik Bałtycki
Miasto Gdańsk
Film

 

Debata oksfordzka "Należy obnizyć wiek emerytalny"

Wydział Zarządzania UG : Szkoła Główna Handlowa - 15.01.2016

 

 

 

Fotogaleria z debaty
Rzeczpospolita
Dziennik Bałtycki
Film

Debata oksfordzka:"Unia Europejska rozpadnie się w ciągu najbliższych 5 lat"

London School of Economics, University of Oxford : Uniwersytet Gdanski, Szkoła Główna Handlowa 15.06 2015 (Europejski Kongres Finansowy)

 

Informacje 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału